1%

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ZHP Hufiec Wieliczka im. Edwarda Dembowskiego jest jedną z organizacji dzieci i młodzieły w Powiecie Wielickim skupiająca 250 zuchów, harcerek, harcerzy i wędrowników. Do jego głównych zadań należy tworzenie warunków do działania podległych jednostek organizacyjnych (gromad i drużyn) przez: inicjowanie i wzmacnianie działalności programowej i metodycznej, kształcenie kadry instruktorskiej, koordynacją, nadzór i systematyczną oceną jednostek organizacyjnych, współpracą z władzami samorządowymi oraz pozyskiwanie środków finansowych i materialnych.

Wychowanie realizowane jest głównie w podstawowych jednostkach organizacyjnych Wielickiego Hufca ZHP czyli gromadach zuchowych i drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych skupiających od 16 do 30 osób.

W każdej gromadzie i drużynie tworzony jest program działania mający na celu realizację postawionych sobie wspólnie celów wychowawczych. Jest on realizowany głównie poprzez zdobywanie zuchowych i harcerskich sprawności, znaków służb, uprawnień państwowych, realizację zadań zespołowych i projektów


Jak przekazać 1% podatku na rzecz ZHP Hufca im. Edwarda Dembowskiego w Wieliczce?

KROK 1. Wybieramy organizację pożytku publicznego: 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku. Mamy możliwość określenia konkretnej jednostki (hufca, szczepu, drużyny, referatu…) działającej na terenie chorągwi, jakiej zostaną przekazane nasze pieniądze.

KROK 2. Wypełniamy zeznanie roczne PIT: 

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP Chorągwi Krakowskiej Hufca Wieliczka jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39).
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim ZHP Chorągiew Krakowska widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000273492.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać szczegółowy cel przekazania 1%, aby pieniądze trafiły do konkretnej jednostki harcerskiej (np. hufca, szczepu czy drużyny). Informację tą zamieszcza się w dziale „Informacje uzupełniające” (poz. 128-130 – PIT-28, poz. 307-309 – PIT-36, poz. 107-109 – PIT-36L, poz. 126-128 – PIT-37, poz. 60-62 – PIT-38, poz. 53-55 – PIT-39). Również tam podać można dane ułatwiające kontakt z podatnikiem, a także wyrazić zgodę na udostępnienie naszej organizacji przez Urząd Skarbowy imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości przekazywanej kwoty.

W przypadku ZHP Chorągwi Krakowskiej może być to nazwa działającego w niej hufca, szczepu, drużyny czy innej jednostki, której mają zostać przekazane pieniądze. Przekazując 1% jednostkom działającym w hufcach, nazwę drużyny, gromady, kręgu czy szczepu poprzedzamy nazwą danego hufca, np. „Hufiec Wieliczka, 4DH Azymut”. 

KROK 3. US przekazuje pieniądze ZHP Chorągwi Krakowskiej: 

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

Za wsparcie naszych działań wychowawczych serdecznie Państwu dziękujemy!