1%

 

 

 

 

 

.

ZHP Hufiec Wieliczka im. Edwarda Dembowskiego jest jedną z organizacji dzieci i młodzieły w Powiecie Wielickim skupiająca 250 zuchów, harcerek, harcerzy i wędrowników. Do jego głównych zadań należy tworzenie warunków do działania podległych jednostek organizacyjnych (gromad i drużyn) przez: inicjowanie i wzmacnianie działalności programowej i metodycznej, kształcenie kadry instruktorskiej, koordynacją, nadzór i systematyczną oceną jednostek organizacyjnych, współpracą z władzami samorządowymi oraz pozyskiwanie środków finansowych i materialnych.

Wychowanie realizowane jest głównie w podstawowych jednostkach organizacyjnych Wielickiego Hufca ZHP czyli gromadach zuchowych i drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych skupiających od 16 do 30 osób.

W każdej gromadzie i drużynie tworzony jest program działania mający na celu realizację postawionych sobie wspólnie celów wychowawczych. Jest on realizowany głównie poprzez zdobywanie zuchowych i harcerskich sprawności, znaków służb, uprawnień państwowych, realizację zadań zespołowych i projektów


Jak przekazać 1% podatku na rzecz ZHP Hufca im. Edwarda Dembowskiego w Wieliczce?

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku. 

KRS 0000273492

Przekazując 1% jednostkom działającym w hufcach, nazwę drużyny, gromady, kręgu czy szczepu poprzedzamy nazwą danego hufca „Hufiec Wieliczka, numer gromady/drużyny”. 

 

Za wsparcie naszych działań wychowawczych serdecznie Państwu dziękujemy!