Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Betlejemskie Światło Pokoju 2016

BŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W niedzielę 11 grudnia 2016 roku o godzinie 15:30 wielickie gromady i drużyny spotykają się w Krakowie przy Krzyżu Katyńskim, aby wspólnie uczestniczyć w chorągwianych uroczystościach przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło od austriackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce – w tym roku kolej na Słowaków. W Svicie pod Popradem małopolscy harcerze odbierą Betlejemskie Światło i zawiozą do Krakowa, by przekazać je polskim i ukraińskim skautom.

Program przekazania Światła:

16:00 apel harcerski na Wzgórzu Wawelskim
16:30 Msza Święta w Królewskiej Katedrze na Wawelu
18:15 uroczyste przekazanie Światła mieszkańcom oraz społeczności harcerskiej pod Ratuszem na Rynku Głównym

od 18 grudnia nasi harcerze będą przekazywać Betlejemskie Światło do swoich kościołów, urzędów i szkół.