Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Betlejemskie Światło Pokoju w powiecie wielickim

W niedzielę 13 grudnia już po raz 30. harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego otrzymali od słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju. W tym roku przekazanie odbyło się na przejściu granicznym na Łysej Polanie. Naczelniczka ZHP przekazała Światło reprezentacji Chorągwi Krakowskiej ZHP i ruszyło w wielką podróż po Małopolsce, aby dotrzeć do wszystkich tych, którzy chcą je przyjąć do swoich domów i serc w okresie przedświątecznym. Harcerze z Hufca Wieliczka odebrali Światełko w Katedrze na Wawelu i rozwieźli do wielu miejsc w powiecie wielickim.

Płomień, zapalony w grocie narodzenia pańskiego w Betlejem, przemierza za sprawą skautów długą drogę, by poprzez kraje i kontynenty dotrzeć m.in. do Polski. Od tego ognia zapalane są świece, które trafiają do wielu środowisk i domów, niosąc nadzieję i w symboliczny sposób rozpalając 
w każdym człowieku chęć pomagania innym. 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w tym roku nie odbywają się huczne uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom powiatu wielickiego. Jednak nawet 
w obowiązującym reżimie sanitarnym, harcerze chcą dotrzeć z Betlejemskim Ogniem do rodzin, kościołów i instytucji, by w tym trudnym czasie mogło zapłonąć na wigilijnych stołach tysięcy Polaków.

Betlejemskie Światło Pokoju jest w tym roku roznoszone pod hasłem „Światło służby”. Hasło ma być inspiracją dla wszystkich do niesienia bezinteresownej pomocy na co dzień oraz wezwaniem do wspólnej pracy, działania na rzecz lokalnej społeczności i jej otoczenia. Ten mały płomień przekazywany z rąk do rąk niesie także iskrę nadziei, która w dobie pandemii jest wyjątkowo potrzebna. W czasie, w którym świat wywrócił się do góry nogami, ten symbol dalej wędruje łącząc ludzi i społeczności.