Mapa jednostek

Powiat Wielicki

Gromady i drużyny w Gminie Gdów:I

2. Gromada Zuchowa “Uczynne Skrzaty” w Winiarach (wielopoziomowa: zuchy i harcerze)

przy Szkole Podstawowej w Winiarach 32-420 Gdów

drużynowa: druhna Beata Sędzik beatabozena@interia.pl

 


 x

Gromady i drużyny w Gminie Kłaj:

3. Gromada Zuchowa “Ekoludki z Leśnej Budki” w Kłaju

przy Szkole Podstawowej w Kłaju 32-015 Kłaj

drużynowa: druhna pwd. Paulina Korbut paulina.korbut@zhp.net.pl

www: http://3gzklaj.blogspot.com/

I

5. Drużyna Harcerska“Leśni Ludzie” w Kłaju (wielopoziomowa: harcerze i harcerze starsi)

przy ZSO w Kłaju 32-015 Kłaj

drużynowa: druhna Wiktoria Kowal wiktoria.kowal@zhp.net.pl
www: http://lesniludzie.wordpress.com/

I

10. Drużyna Wędrownicza “Czar.” w Kłaju

przy ZSO w Kłaju 32-015 Kłaj

drużynowy: druhna Emilia Majerz  majerzemilia@gmail.com

www: http://dwczar.blogspot.com/

 i

6. Gromada Zuchowa „Mieszkańcy Stumilowego Lasu” w Targowisku

przy Szkole Podstawowej w Targowisku; 32-015 Kłaj

drużynowa: Druhna Katarzyna Kosak trop.  kasiakosak@interia.pl

Opiekun: Druhna Urszula Cyga


I

Gromady i drużyny w Gminie Wieliczka:

4. Gromada Zuchowa “Mali Superbohaterowie” w Wieliczce

przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce 32-020 Wieliczka

drużynowa: druhna pwd. Karolina Zając sam. karolin.zajac@gmail.com

I

5. Gromada Zuchowa “ Leśne Ludki” w Węgrzcach Wielkich

przy Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich 32-002 Węgrzce Wielkie

drużynowa: druhna Barbara Studzińska barstu@autograf.pl

I

1. Drużyna Harcerska “D.R.E.S.Z.C.Z.” w Węgrzcach Wielkich

przy Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich 32-002 Węgrzce Wielkie

drużynowa: druhna pwd. Klaudia Głuszczak klaudia.gluszczak1@gmail.com

I

4. Drużyna Harcerska “Azymut” w Węgrzcach Wielkich (wielopoziomowa: harcerze starsi i wędrownicy)

przy Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich 32-002 Węgrzce Wielkie

drużynowa: druhna phm. Anna Hałatek anna.halatek@wieliczka.zhp.pl

6. Drużyna Harcerska “Solna DeHa” w Wieliczce (wielopoziomowa: harcerze i harcerze starsi)

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce 32-020 Wieliczka

drużynowa: druhna pwd. Natalia Jarosik nataliamariajarosik@interia.pl

opiekun: druh pwd. Jakub Żak

www:  http://www.solnadeha.blogspot.com/

I

2. Drużyna Harcerska “Sokoły” w Gorzkowie

przy Szkole Podstawowej w Gorzkowie 32-020 Wieliczka

drużynowa: druhna Anna Malach anna.malach80@gmail.com

I

I

Wszystkie jednostki Hufca Wieliczka