AKCJA LETNIA

GODZINY WYJAZDÓW:

Wyjazd w poniedziałek 1 lipca 2019:

– Węgrzce Wielkie (Szkoła Podstawowa) – godzina 21:00 (zbiórka 20:45)

– Wieliczka (parking PKP Rynek – Kopalnia) – godzina 21:15 (zbiórka 21:00)

Wyjazd w czwartek 11 lipca 2019:

– Wieliczka (parking PKP Rynek – Kopalnia) – godzina 21:00 (zbiórka 20:45)


Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7 – 18 lat

do udziału w organizowanych przez nas

formach wakacyjnego wypoczynku nad morzem:

 

KOLONIA ZUCHOWA

(dzieci w wieku 7-10 lat)

01 – 11 lipca 2019 r. I turnus

11 – 21 lipca 2019 r. II turnus

koszt 10-dniowego pobytu: 1 050 zł

 

OBÓZ HARCERSKI

(dzieci w wieku 10-18 lat)

1 – 21 lipca 2019 r.

koszt 21-dniowego pobytu: 1 700 zł

Limit miejsc wyczerpany

 

OBÓZ 10-DNIOWY

(wiek uczestników 10 – 18 lat)

w dniach 01 – 11 lipca 2019 r. I turnus

11 – 21 lipca 2019 r. II turnus

koszt 10-dniowego pobytu: 1050 zł

 

Uwaga! 

Przy dokonaniu zapisu do dnia 15 kwietnia 2019 roku, koszt udziału w każdej z form wypoczynku zostanie obniżony o 100 złotych.

Członkom ZHP, z co najmniej rocznym stażem przynależności (i opłaconymi składkami członkowskimi za cały 2019 rok), przysługuje dodatkowa ulga:

– kolonia zuchowa – 100 złotych

– obóz harcerski – 200 złotych

 O obniżce kosztów decyduje termin zaksięgowania zaliczki na koncie bankowym.

.

Zobacz jak wygląda nasz obóz!

OGLĄDNIJ PREZENTACJĘ oraz filmy nakręcone na naszej stanicy:

.

 

ZAPISÓW MOŻNA DOKONAĆ:

 • – osobiście w siedzibie Hufca w każdy wtorek w godz. 16:00-18:00
 • – drogą mailową na adres oboz@wieliczka.zhp.pl
 • – elektronicznie wypełniając zgłoszenie:
  •      * obóz harcerski 01-21 lipca 2019 r.   –  brak miejsc – kontakt 607 594 544
  •      * kolonia zuchowa 01-11 lipca 2019 r.
  •      * kolonia zuchowa 11-21 lipca 2019 r.  – brak miejsc – kontakt 607 594 544
  •      * obóz 10 dniowy 01-11 lipca 2019 r. –  brak miejsc – kontakt 607 594 544
  •      * obóz 10 dniowy 11-21 lica 2019 r.    – brak miejsc – kontakt 607 594 544

Po wypełnieniu zgłoszenia należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł na konto bankowe:
MBS w Wieliczce 26 8619 0006 0010 0200 8282 0002. 

Wpłata zaliczki warunkuje zakwalifikowanie dziecka na kolonię lub obóz i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w nich.

UWAGA! Wpłat należy dokonywać z konta rodzica, na którego ma zostać wystawiona faktura! 

Wpłaty można dokonać w ratach najpóźniej do 14 czerwca 2019 r.

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.

Karty kwalifikacyjne oraz Zobowiązanie – oświadczenie rodziców do pobrania i wypełnienia po 20 maja 2019 r.

.UWAGA!

Pobraną ze strony kartę kwalifikacyjną oraz Zobowiązanie – oświadczenie rodziców można pobrać i wydrukować jako jeden dokument dwustronny, wypełnić i przesłać lub doręczyć osobiście do Komendy Hufca w Wieliczce najpóźniej do 20 czerwca 2019 r.  Karty kwalifikacyjne i Zobowiązanie – oświadczenie rodziców muszą  być dostarczane jako oryginały. Nie mogą być zatem przesłane drogą elektroniczną w formie zdjęć lub skanu.

.Karty kwalifikacyjne oraz zobowiązanie – oświadczenie rodziców będą do pobrania w lokalu Komendy Hufca w Wieliczce od 15 maja 2019 r. oraz dostępne w formie elektronicznej pod linkami:

.

UWAGA! Po zapoznaniu się z „Warunkami uczestnictwa” oraz „Załącznikiem do karty kwalifikacyjnej” proszę wydrukować, wypełnić i podpisać „Zobowiązanie – oświadczenie rodziców”.  Druk wypełniony i podpisany w miarę możliwości przez oboje rodziców prosimy dostarczyć do Komendy Hufca w Wieliczce wraz z kartami kwalifikacyjnymi

.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów kolonii i obozów oraz miejsca obozowania ze względu na liczebność zgłoszeń na poszczególne jednostki wakacyjnego wypoczynku, o czym powiadomi zainteresowanych do końca maja 2019 r.