Godzina W w Wieliczce

w 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wieliccy harcerze wraz z władzami, mieszkańcami miasta oraz francuskimi skautami uczcili pamięć powstańców.

Chwała Bohaterom!