Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O nas

Hufiec ZHP Wieliczka to jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej działająca na terenie Powiatu Wielickiego (gminy: Wieliczka, Niepołomice, Kłaj, Gdów i Biskupice).


Hufiec zrzesza ponad 350 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów i seniorów ZHP. Pracują oni w gromadach zuchowych (6-10 lat), drużynach harcerskich (10-13 lat), drużynach starszoharcerskich (13-16 lat), drużynach wędrowniczych (16-21 lat) i kręgach instruktorskich lub seniorskich.

Zadaniem hufca jest realizacja celów zawartych w statucie ZHP: „Stwarzanie warunków do wszechstronnego duchowego i fizycznego rozwoju człowieka, kształtowania jego osobowości, przy poszanowaniu praw ludzkiej godności, a także wolności od wszelkich nałogów, upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, wyrabianie potrzeby kontaktu z nią oraz naukę stwarzania prawdziwie głębokich więzi międzyludzkich.”

Kadrę hufca stanowi ponad 30 instruktorów i wychowawców – wolontariuszy. Są to studenci i uczniowie szkół średnich, ale także nauczyciele oraz pracownicy różnych firm i instytucji. Wszyscy posiadają niezbędne przeszkolenie do pracy z dziećmi i młodzieżą, na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności podczas kursów wewnątrz organizacji i na szkoleniach zewnętrznych.

Hufiec Wieliczka, jako organizacja młodzieżowa działająca na terenie Powiatu Wielickiego, czynnie uczestniczy w życiu społecznym. Przy realizacji swoich działań, hufiec współpracuje z władzami samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi. Aktywnie włącza się również w działania lokalnych społeczności.