Zespoły

 


Komisja Stopni Instruktorskich

kolkaZ-08Przewodnicząca KSI:

hm. Ewa Ptasznik

 ewa.ptasznik@zhp.net.pl

Członkowie KSI:

hm. Jadwiga Ptasznik, hm. Jarosław Snopek

hm. Tadeusz Cyankiewicz, phm. Agnieszka Pagacz

x

Terminy posiedzeń Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich w roku 2020:

  • 3 marca 2020 r.
  • 7 kwietnia 2020 r.
  • 5 maja 2020 r.
  • 2 czerwca 2020 r.
  • 8 września 2020 r.
  • 6 października 2020 r.
  • 3 listopada 2020 r.
  • 8 grudnia 2020 r.

Zespół Kadry Kształcącej „NaCl”

„Laboratorium doskonalenia wielickiej kadry”


Szefowa

hm. Anna Hałatek  anna.halatek@zhp.net.pl

Członkinie ZKK:

phm. Agnieszka Pagacz

                                                   pwd. Paulina Korbut


Kapituła Naramiennika Wędrowniczego


Przewodnicząca KNW:kolkaZ-41

pwd. Karolina Zając  karolina.zajac@zhp.net.pl

Członkowie KNW:

pwd. Justyna Płotek – sekretarz

pwd. Natalia Jarosik

pwd. Maciej Włodarczyk

x


Komisja Stopni Wędrowniczych

kolkaZ-33 Przewodnicząca KSW:

phm. Agnieszka Pagacz  a.pagacz@zhp.net.pl

Członkowie KSW:

hm. Anna Hałatek – sekretarz

pwd. Renata Grembowska

pwd. Jakub Żak

x


Zespół Programowy


kolkaZ-09Szefowa zespołu:

pwd. Paulina Korbut

Członkowie:

pwd. Karolina Zając – metodyka zuchowa

pwd. Izabela Bezdyk  – metodyka zuchowa

pwd. Klaudia Głuszczak – metodyka harcerska

hm. Anna Hałatek – metodyka starszoharcerska

                                                  pwd. Maciej Włodarczyk – metodyka wędrownicza


Zespół Kwatermistrzowski


Szef zespołu:

hm. Jarosław Snopek

Członkowie:

druhna Agnieszka Bezdyk

druh Jan Jankowski

phm. Piotr Prochwicz

I