Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

KONFRONTACJA zdalna gra terenowa hufca

Zapraszamy patrole harcerskie i starszoharcerskie do udziału w grze on-line, która odbędzie się w dniach 28-29.04.2020.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 kwietnia pod linkiem