Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zapraszamy na kurs przewodnikowi SYNTEZA

Już w grudniu rozpoczynamy hufcowy kurs przewodnikowi „SYNTEZA” organizowany przez Zespół Kadry Kształcącej „NaCl” Hufca ZHP Wieliczka!

.

CEL KURSU: Przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji instruktorskich w Związku Harcerstwa Polskiego

.

1. Kadra kursu:

 • komendantka kursu: phm Agnieszka Pagacz HO, BOKK
 • zastępczyni komendantki: hm. Anna Hałatek HR, BOKK
 • Instruktorki kursu: pwd. Paulina Włodarczyk HR, pwd. Klaudia Głuszczak, pwd. Karolina Zając

.

2. Terminy zjazdów kursu:

 1. 13-15.12.2019 r. – Węgrzce Wielkie, Szkoła Podstawowa
 2. 10-12.01.2020 r. – Kraków – Podgórze, Szkoła Podstawowa nr 29 
 3. 14-15.03.2020 r. – Ośrodek wypoczynkowo-Szkoleniowy w Korzkwi

.

3. Zgłoszenia:

Zgłoszenia zostały zamknięte, były przyjmowane do dnia 8 grudnia 2019 r. wraz z bezzwrotną opłatą w wysokości 50 zł* na konto Hufca Wieliczka: 53 8619 0006 0010 0200 8282 0001 z dopiskiem „Kurs przewodnikowski – imię i nazwisko”. 

* Podana cena dotyczy tylko uczestników z Hufca ZHP Wieliczka, jest obniżona w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. 

Osoby spoza tego Hufca są zobowiązane do wniesienia opłaty za kurs w wysokości 200 zł.

.

W cenie kursu:

 • – materiały programowe,
 • – sobotni obiad podczas każdego ze zjazdów,
 • – atrakcyjna wyprawka,
 • – dodatkowe atrakcje programowe,
 • – noclegi w warunkach szkolnych i w ośrodku harcerskim,
 • – przekąski w przerwach zajęć i dostęp do wrzątku.

.

4. Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:

 • – jest członkiem ZHP (ma opłacone aktualne składki członkowskie potwierdzone adnotacją w książeczce harcerskiej),
 • – złożyła Przyrzeczenie Harcerskie,
 • – ma co najmniej 15 lat (ukończy 16 lat w 2020 roku),
 • – dokonała terminowego zgłoszenia na kurs,
 • – dokonała terminowej odpłatności za kurs,
 • – otrzyma zgodę swojego drużynowego na udział w szkoleniu.

Uwaga! Osoby z Hufca HP Wieliczka, które w dniu rozpoczęcia kursu nie osiągną wymaganego wieku, mogą zgłosić chęć swojego udziału do swoich przełożonych.

REGULAMIN KURSU