Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nagroda Kulturalna Burmistrza Wieliczki

20 stycznia 2024 roku, w trakcie Spotkania Noworocznego w Wieliczce odebraliśmy Nagrodę Kulturalną, przyznaną przez Artura Kozioła Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, za nasz Jubileusz 110-lecia harcerstwa na ziemiach wielickich, którego obchody zostały wyróżnione tytułem „wydarzenia 2023 roku”.

To najwyższe wyróżnienie, ustanowione w celu inspirowania i promowania osiągnięć w sferze kultury, przyznawane osobom, zespołom, instytucjom i organizacjom, we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki w Wieliczce.

Serdecznie dziękujemy!