Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Najbliższe posiedzenia kapituły i komisji

 

Zapraszamy wędrowników i instruktorów, którzy chcą zamknąć lub otworzyć swoje próby wędrownicze i instruktorskie, na majowe posiedzenia odpowiednich agend!

Karty prób oraz sprawozdania należy pilnie przesłać do przewodniczących: