Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nowe władze hufca na lata 2019-2023

XI Zjazd Zwykły Hufca ZHP Wieliczka dokonał wyboru nowych władz na najbliższe 4 lata.


Miło nam poinformować, że komendantką hufca została wybrana hm. Anna Hałatek!

W skład jej komendy weszli:
• pwd. Maciej Włodarczyk – skarbnik,
• pwd. Paulina Włodarczyk – zastępczyni komendantki ds. pracy z kadrą,
• pwd. Jakub Żak – zastępca komendantki ds. organizacyjnych,
• pwd. Klaudia Głuszczak – członkini komendy ds. programowo-wizerunkowych.

Zjazd wybrał również nową komisję rewizyjną hufca w składzie:
• hm. Jadwiga Ptasznik – przewodnicząca,
• hm. Tadeusz Cyankiewicz – zastępca przewodniczącej,
• phm. Piotr Prochwicz – sekretarz.

Życzymy powodzenia wszystkim nowo wybranym Druhnom i Druhom!

Dziękujemy również ustępującemu komendantowi hm. Tadeuszowi Cyankiewiczowi i jego komendzie za pracę na rzecz wielickiego harcerstwa w latach 2015-2019.