Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Od 17 października działamy zdalnie!

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów powiat wielicki od 17 października znajdzie się w „czerwonej strefie”.

Na podstawie wytycznych Głównej Kwatery ZHP dotyczących organizacji pracy harcerskiej w związku ze stanem epidemii COVID-19, przenosimy zbiórki gromad zuchowych, drużyn harcerskich i spotkania instruktorskie do sieci 🌐 aż do odwołania.

Drużynowi skontaktują się ze swoimi podopiecznymi i przedstawią szczegóły najbliższych zbiórek on-line.