Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opłatek instruktorski w Węgrzcach Wielkich

W dniu 9 stycznia 2018 instruktorzy Hufca Wieliczka wraz z osobami wspierającymi naszą śródroczną pracę, spotkali się na tradycyjnym opłatku w Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich.
Życzeń noworocznych nie było końca