Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wstrzymanie śródrocznej działalności harcerskiej do 31 marca 2020 r.

Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce w związku z występowaniem COVID-19, w świetle dzisiejszej decyzji Rady Ministrów, Główna Kwatera ZHP zawiesza wszelkie działania harcerskie prowadzone przez Związek Harcerstwa Polskiego do dnia 31 marca 2020 roku.

Oznacza to, że odwołane zostają zbiórki wielickich gromad i drużyn, przeniesiony zostaje również zjazd kursu przewodnikowskiego „SYNTEZA”.

Informujemy, że przygotowania do akcji letniej w Jantarze odbywają się bez zmian.

KOMUNIKAT GŁÓWNEJ KWATERY ZHP


Wakacje 2020 – ruszyły zapisy!


Dzień Myśli Braterskiej 2020


Już 4 lutego wyruszamy na zimowisko!


Mamy nową instruktorkę!

Spieszymy z informacją, że druhna Wiktoria Kowal, drużynowa 5 Drużyny Harcerskiej „Leśni Ludzie” z Kłaja, zamknęła pozytywnie swoją próbę przewodnikowską.

Na instruktorskim spotkaniu opłatkowym, które 14 stycznia 2020 odbyło się w wielickim Magistracie, złożyła swoje zobowiązanie instruktorskie i została przyjęta w poczet wielickiej kadry ZHP.

Gratulujemy i życzymy powodzenia na obranej granatowej ścieżce instruktorskiej!