Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pełnimy służbę na terenie powiatu wielickiego

Każdego dnia pełnoletni członkowie naszego hufca pełnią służbę na terenie powiatu wielickiego.
Współpracujemy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie dostarczania posiłków potrzebującym, realizujemy również indywidualną pomoc dla osób starszych.