Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kurs przewodnikowski „TRIATHLON”

Już w październiku rusza międzyhufcowy kurs przewodnikowski „TRIATHLON” organizowany przez Hufce ZHP Myślenice i Wieliczka!

Zachęcamy wędrowników, którzy mają min. 16 lat, do udziału w tej formie szkoleniowej przygotowującej do bycia instruktorem ZHP.

kurs Triathlon

 Kadra kursu:

Kurs przewodnikowski Triathlon organizowany jest przez instruktorów Hufca ZHP Myślenice oraz Hufca ZHP Wieliczka.

komendantka – phm. Anna Hałatek HR, BOKK 672/2016
kwatermistrz – phm. Kacper Tondera HO
oboźny – phm. Jakub Jasek HR
instruktorki kursu – phm. Paulina Sorocka HO i phm. Agnieszka Pagacz HO

Terminy i miejsca zjazdów kursu:

  1.   07 – 09.10.2016 r. Myślenice
  2.   28 – 30.10.2016 r. Węgrzce Wielkie koło Wieliczki
  3.   25 – 27.11.2016 r. Kraków

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 września 2016 r. poprzez ankietę elektroniczną pod adresem http://tiny.pl/gwdl5 oraz bezzwrotną opłatę w wysokości 150 zł na konto Hufca Myślenice: 84 1020 2892 0000 5802 0018 1008 z dopiskiem „Kurs przewodnikowski – imię i nazwisko”.
O zakwalifikowaniu uczestnika na kurs poinformujemy e-mailowo do dnia 4 października.

W cenie kursu:
– materiały programowe,
– ubezpieczenie na czas biwaków,
– obiad podczas każdego ze zjazdów,
– dodatkowe atrakcje programowe,
– nocleg w warunkach szkolnych i dostęp do wrzątku.

Uwaga! W przypadku rezygnacji lub usunięcia z kursu wpłacona zaliczka zostaje zwrócona w wysokości zmniejszonej o kwotę udokumentowanych poniesionych przez organizatora kosztów.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:

– jest członkiem ZHP Hufca Myślenice lub Wieliczka (ma opłacone aktualne składki członkowskie potwierdzone adnotacją w książeczce harcerskiej),

– złożyła Przyrzeczenie Harcerskie,

– ma co najmniej 16 lat (rocznikowo),

– dokonała terminowego zgłoszenia na kurs,

– dokonała terminowej odpłatności za kurs.

 

ankieta zgłoszeniowa- niedostępna (zgłoszenia zostały zamknięte).

regulamin kursu Triathlon

Kontakt: anna.halatek@wieliczka.zhp.pl tel. 600222700