Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

WAKACJE HARCERSKIE

Uczestnikami organizowanego przez nas wypoczynku są zuchy i harcerze Hufca ZHP Wieliczka.

Termin: 12-26 lipca 2022 r. (wyjazd 12.07 wieczorem, powrót 26.07 rano)
Miejsce: Letnia Stanica Hufca ZHP Wieliczka w Jantarze (gmina Stegna, woj. pomorskie).
Koszt: 1 600 zł (istnieje możliwość pokrycia części należności bonem turystycznym – szczegóły poniżej).

Wpłat należy dokonywać wyłącznie na konto Hufca ZHP Wieliczka.
Numer rachunku bankowego 26 8619 0006 0010 0200 8282 0002 
tytuł wpłaty: udział w kolonii zuchowej/obozie harcerskim imię i nazwisko dziecka.

Termin wpłat: 500 zł – do 15.04.2022 r., 1100 zł – do 15.06.2022 r. (możliwość wpłat w dowolnych ratach)

WAŻNE: wpłat należy dokonywać z konta rodzica, na którego ma zostać wystawiona faktura (oraz który aktywuje bon turystyczny).

Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator:

 • zakwaterowanie w warunkach obozowych,
 • wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja,
 • opieka kadry opiekuńczej (w tym wychowawców, ratownika, pielęgniarki);
 • koszty przejazdu tam (na miejsce obozu) i z powrotem,
 • ubezpieczenie od NNW,
 • program zgodny z Harcerskim Systemem Wychowawczym,
 • wycieczki autokarowe,
 • wycieczki piesze,.
 • warsztaty.

 • ZGŁOSZENIA zostały zamknięte 15 kwietnia 2022 roku.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

KARTA uczestnika wypoczynku wg wzoru MEN (do wydrukowania i wypełnienia cz. II)
ZAŁĄCZNIK do karty kwalifikacyjnej (do wydrukowania i wypełnienia, numer członkowski wypełni drużynowy)

warunki uczestnictwa wraz z regulaminami (do zapoznania się)
potwierdzenie zatwierdzenia wypoczynku 9651/MAL/L-2022

Szczegóły formalne i organizacyjne zostaną przedstawione na spotkaniu z rodzicami 21 czerwca 2022 na platformie MS Teams (spotkanie on-line).
MATERIAŁ ze spotkania z rodzicami


Kontakt:
– e-mail: wieliczka@zhp.pl
– komendantka hufca: hm. Anna Hałatek 600 222 700
– komendantka zgrupowania: hm. Ewa Ptasznik 607 594 544


Obóz Hufca ZHP Wieliczka w Jantarze realizuje zadanie „Lato z ZHP 2022” skierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Adresaci zadania pochodzą z terenu całego województwa małopolskiego, w szczególności z powiatów: krakowskiego, wadowickiego, nowosądeckiego, limanowskiego, suskiego, wielickiego oraz miast powiatowych Kraków i Nowy Sącz.

Rekrutacja uczestników oparta jest o strukturę ZHP Chorągwi Krakowskiej. Wakacje są zawsze radosnym okresem dla dzieci i młodzieży szkolnej. Jest to czas wolny od zajęć lekcyjnych i okres wzmożonych ilości wyjazdów. Chcemy, aby i w tym roku tak było. Uważamy także, że ważnym punktem organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w tym roku jest zapewnienie bezpiecznej przestrzeni do spotkań z rówieśnikami. Szczególnie w tym roku, w którym wielu rodziców i opiekunów zostało dotkniętych problemami związanymi z inflacją oraz innymi zawirowaniami ekonomicznymi, będącymi następstwami wojny w Ukrainie, ważne jest, aby udostępnić dzieciom i młodzieży możliwość spędzenia radosnych i bezpiecznych wakacji.

Organizując tegoroczne formy wypoczynku, ZHP Chorągiew Krakowska dostosowuje się do wszelkich wytycznych GIS i MEN tak, aby wyjazdy dzieci i młodzieży były bezpieczne zarówno pod względem sanitarnym, jak i wychowawczym.  Dzięki rozbudowanej sieci placówek oraz regularnej działalności wychowawczej, prowadzonej nie tylko w wakacje, ale przez cały rok, ZHP Chorągiew Krakowska gwarantuje, że jest w stanie zapewnić ciągłość osiąganych efektów.


Aby opłacić część należności za obóz Polskim Bonem Turystycznym, należy:

 • – Założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych
 • – Aktywować Bon Turystyczny – zostanie wygenerowany indywidualny kod (16 znaków)
 • – Zadzwonić do biura ZHP Chorągwi Krakowskiej pod numer telefonu: +48 693 913 352, w następujących godzinach: Poniedziałek, środa, piątek – 09:00 – 12:00; Wtorek, czwartek – 14:00 – 17:00.
  podając dane identyfikacyjne płatnika, kod bonu oraz nazwę i termin naszego obozu (Obóz Hufca ZHP Wieliczka w Jantarze, 12-26 lipca 2022).
 • – W trakcie rozmowy otrzymają Państwo kod sms, którego treść należy podać operatorowi dla potwierdzenia płatności.

Szczegółowe instrukcje dotyczące bonu znajdują się do pobrania poniżej.

Wszelkie dodatkowe informacji związane z bonem turystycznym uzyskać można pod adresem https://bonturystyczny.polska.travel