Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wstrzymanie śródrocznej działalności harcerskiej do 31 marca 2020 r.

Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce w związku z występowaniem COVID-19, w świetle dzisiejszej decyzji Rady Ministrów, Główna Kwatera ZHP zawiesza wszelkie działania harcerskie prowadzone przez Związek Harcerstwa Polskiego do dnia 31 marca 2020 roku.

Oznacza to, że odwołane zostają zbiórki wielickich gromad i drużyn, przeniesiony zostaje również zjazd kursu przewodnikowskiego „SYNTEZA”.

Informujemy, że przygotowania do akcji letniej w Jantarze odbywają się bez zmian.

KOMUNIKAT GŁÓWNEJ KWATERY ZHP