Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Znamy laureatów festiwalu DeMBy 2021

Jury Festiwalu Harcerskiego „DeMBy”, którego galę mogliśmy oglądać w Dniu Myśli Braterskiej, zakończyło swoje obrady.
Przedstawiamy Państwu laureatów 6 festiwalowych kategorii, nagrodę publiczności oraz Grand Prix Festiwalu „DeMBy” 2021!


Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za tak liczny udział w 1. edycji hufcowego festiwalu. Nagrody zostaną wręczone w czasie Święta Patrona Chorągwi, które odbędzie się 20 marca na terenie działania hufca.

Słowa uznania kierujemy do 10 Drużyny Wędrowniczej „Czar.”, która była inicjatorem festiwalu i organizatorem gali finałowej. Dziękujemy drużynowej i wędrownikom!