Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kontakt

Adres korespondencyjny:

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Krakowska

Komenda Hufca Wieliczka

im. Edwarda Dembowskiego

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20
32-020 Wieliczka
skrytka pocztowa: 82


Telefon:

12 278 31 77

czynny w godzinach dyżurów


e-mail:

wieliczka@zhp.pl


Telefony komórkowe:

Komendantka hufca:   600 222 700

Skarbnik hufca: 500 379 782

kontakt do pozostałych członków komendy znajduje w zakładce władze hufca


Dyżury w Komendzie Hufca:

pierwszy i ostatni wtorek miesiąca

w godzinach 16 – 18.

terminy dyżurów w roku harcerskim 2023/2024: 3.10, 31.10, 7.11, 28.11 (Zjazd Hufca), 5.12, 19.12, 9.01, 30.01, 6.02, 27.02, 5.03, 26.03, 2.04, 23.04, 7.05, 28.05, 4.06, 18.06, w lipcu i sierpniu nie prowadzimy dyżurów.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z komendantką hufca.