Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kontakt

Adres korespondencyjny:

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Krakowska

Komenda Hufca Wieliczka

im. Edwarda Dembowskiego

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20
32-020 Wieliczka
skrytka pocztowa: 82


Telefon:

12 278 31 77

czynny w godzinach dyżurów


e-mail:

wieliczka@zhp.pl


Telefony komórkowe:

Komendantka hufca:   600 222 700

Skarbnik hufca: 500 379 782

kontakt do pozostałych członków komendy znajduje w zakładce władze hufca


Dyżury w Komendzie Hufca:

każdy wtorek

w godzinach 16 – 18.