Kontakt

Adres korespondencyjny:

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Krakowska

Komenda Hufca Wieliczka

im. Edwarda Dembowskiego

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20
32-020 Wieliczka
skrytka pocztowa: 82


Telefon:

12 278 31 77

czynny w godzinach dyżurów


e-mail:

wieliczka@zhp.pl


Telefony komórkowe:

Komendant hufca:   601 987 377

Zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych:   607 594 544

Zastępca komendanta hufca ds. programowych:   600 222 700

Skarbnik hufca: 506 438 651


Dyżury w Komendzie Hufca:

każdy wtorek

w godzinach 16 – 18