Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dane hufca

Dane do faktur:

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Krakowska
ul.Karmelicka 31
31-131 Kraków

NIP: 676-234-15-99

REGON:120415194

KRS:0000273492


Konta bankowe:

Podstawowe:

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
53 8619 0006 0010 0200 8282 0001

Obóz Jantar:

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
26 8619 0006 0010 0200 8282 0002

Dotacyjne:

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
42 8619 0006 0010 0200 8282 0005