Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja w sprawie Harcerskiej Akcji Letniej 2020

Szanowni Państwo – rodzice, przyjaciele i sojusznicy naszego hufca!

Czas epidemii zmusza nas wszystkich, do podejmowania odpowiedzialnych, świadomych i rozważnych działań. Dlatego wraz z komendą Hufca ZHP Wieliczka, po licznych konsultacjach z hufcowym pełnomocnikiem ds. harcerskiej akcji letniej, z członkami zespołu ds. wypoczynku przy Głównej Kwaterze ZHP (który współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej), w związku z brakiem wytycznych rządowych i sanitarnych, zdecydowaliśmy o odwołaniu tegorocznej kolonii zuchowej i obozów w Jantarze.

Ta decyzja należała do najtrudniejszych, z jakimi przyszło nam się zmierzyć, wszak od ponad 30 lat, każdego roku organizujemy letni wypoczynek w Jantarze, w którym uczestniczy 150 dzieci i młodzieży z powiatu wielickiego. Jako organizacja, której głównym celem jest wychowanie młodego człowieka, musimy dziś zadbać przede wszystkim o jego zdrowie i bezpieczeństwo. 

Aktualna sytuacja w kraju i stan prawny uniemożliwiają nam jednak zorganizowanie obozu w takiej formie, do jakiej przyzwyczajeni byli i Państwo i my – zgrupowanie kolonii zuchowych i kilku obozów na wspólnej leśnej polanie, z pyszną kuchnią, atrakcyjnym programem, licznymi atrakcjami i wycieczkami po Pomorzu, w możliwie najbezpieczniejszy sposób. 

Do dziś nie ma żadnych konkretnych wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, GIS czy Ministerstwa Zdrowia, dotyczących letniego wypoczynku dzieci w warunkach „sanitarnego reżimu” – nie tylko w kwestii higieny, ale też np. wielkości grup, dostosowania miejsc wypoczynku do potrzeb sanitarnych, możliwości opuszczania terenu obozu, niezbędnych badań dla uczestników i kadry, zabezpieczenia środków ochronnych i dezynfekcyjnych, transportu, co w oczywisty sposób wpływa na nasze możliwości organizacyjne. Dlatego wypoczynek, który za 5 tygodni miał rozpocząć się w Jantarze, zmuszeni jesteśmy z żalem odwołać.

Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami, wszystkie osoby, które dokonały wpłaty zaliczki na wyjazd, otrzymają jej zwrot w pełnej kwocie.
Warunkiem koniecznym jest wysłanie kwatermistrzowi obozu na adres mailowy tadeusz.cyankiewicz@zhp.net.pl prośby o zwrot zaliczki za pobyt dziecka (imię i nazwisko) na obozie/ kolonii w Jantarze w terminie … na konto bankowe rodzica/ opiekuna (imię i nazwisko i numer konta), w związku z odwołaniem wyjazdu.
Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura korygująca do wcześniejszej faktury zaliczkowej, otrzymacie ją Państwo mailowo, potwierdzicie odbiór tej faktury i będziemy mogli dokonać zwrotu środków. 

Zdajemy sobie sprawę, jak istotne jest wspólne zakończenie harcerskiego roku dla Państwa dzieci i dla nas. Jak ważny jest wakacyjny oddech od otaczającej, trudnej rzeczywistości. 

Dlatego pragnę Państwa poprosić o wypełnienie ankiety, dotyczącej preferencji rodziców w sprawie ewentualnych czerwcowych i wakacyjnych spotkań zuchów i harcerzy, przygotowanych przez naszą kadrę, w zmienionej formie (na pewno krótszych, w mniejszych grupach, na świeżym powietrzu), jeśli będziemy mieli prawo takie zorganizować. Chcemy się zorientować czy będą chętni na tego typu zajęcia. Prosimy o szczere odpowiedzi, które oczywiście nie są w żaden sposób dla Państwa wiążące. Pomogą nam jedynie przygotować ewentualne propozycje spotkań, wycieczek czy biwaków.

ANKIETA

Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali i cierpliwie czekali na tę decyzję.
Liczymy na zrozumienie z Państwa strony. 
Zdrowie i bezpieczeństwo naszych zuchów, harcerzy, instruktorów oraz ich rodzin, jest dla nas najważniejsze.

Wierzymy, że w Jantarze spotkamy się za rok. 
A te wakacje spędzimy po harcersku, choć może inaczej niż do tej pory.

Czuwaj!
hm. Anna Hałatek HR
Komendantka Hufca ZHP Wieliczka
wraz z Komendą Hufca