Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zjazd hufca zdecydował!

Zjazd Zwykły Hufca ZHP Wieliczka 28 listopada 2023 dokonał wyboru nowych władz na lata 2023-2027.


Skład Komendy Hufca ZHP Wieliczka:

– harcmistrzyni Anna Hałatek – komendantka hufca

– przewodnik Maciej Włodarczyk – skarbnik hufca

– przewodniczka Klaudia Głuszczak – zastępczyni komendantki hufca ds. wsparcia metodycznego

– podharcmistrzyni Paulina Włodarczyk – członkini komendy hufca ds. pracy z kadrą

– przewodniczka Wiktoria Kowal – członkini komendy hufca ds. programu

– podharcmistrz Konrad Krakowiak – członek komendy hufca ds. organizacyjnych


W skład Hufcowej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

– harcmistrzyni Jadwiga Ptasznik – przewodnicząca

– podharcmistrz Jakub Żak – wiceprzewodniczący

– podharcmistrz Piotr Prochwicz – sekretarz