Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zjazd Nadzwyczajny Hufca

Komenda Hufca informuje o zwołaniu Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Wieliczka w celu przyjęcia strategii rozwoju Hufca ZHP Wieliczka na lata 2021-2023, który odbędzie się 30 marca 2021 roku o godzinie 18:00 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (platforma MS Office).


Dokumenty dot. Zjazdu znajdują się e-biurze Hufca.