Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zjazd sprawozdawczy hufca

Komenda Hufca ZHP Wieliczka zwołuje Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Wieliczka na dzień 30 listopada 2021 r. 
na godzinę 17:00 w Wieliczce.

Lista uczestników zjazdu z głosem decydującym została ogłoszona w rozkazie komendantki hufca

ROZKAZ L.9/2021

Szczegółowe miejsce zjazdu, proponowany regulamin i porządek obrad, sprawozdania władz, wnoszone projekty uchwał zostaną przekazane uczestnikom zjazdu z głosem decydującym za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 14 dni przed terminem zjazdu.